Rượu Vang Cleopatra Montepulciano

1.250.000 

► Vùng đất trồng: D’abruzzo

► Hãng sản xuất: Masseria Del Sud

► Loại Vang: Rượu Vang Đỏ

► Giống nho: Montepuciano

► Nồng Độ: 14%