7 Colores Grand Reserva Pinot – Noir

630.000 

► Vùng trồng nho:Casablanca

► Hãng sản xuất: Empresas Lourdes S.A

► Loại Vang: Rượu Vang Đỏ

► Giống nho: Pinot Noire, Semillion

► Nồng Độ: 13,5%