7Colores Cabernet Sauvignon – Muscat Gran Reserva

590.000 

► Vùng đất trồng: Maipo Valley

► Hãng sản xuất: Empresas Lourdes S.A

► Loại Vang: Rượu Vang Đỏ

► Giống nho: Carbernet Sauvignon, Muscat

► Nồng Độ: 14%