7Colores Varietal Sauvignon Blanc

340.000 

► Vùng đất trồng: Central Valley

► Hãng sản xuất: Empresas Lourdes S.A

► Loại Vang: Rượu Vang Trắng

► Giống nho: Sauvignon Blanc

► Nồng Độ: 12,5%