7Colores Reserva Sauvignon Blanc

445.000 

► Vùng trồng nho:Maule Valley

► Hãng sản xuất: Empresas Lourdes S.A

► Loại Vang: Rượu Vang Trắng

► Giống nho: Sauvignon Blanc, Torontel

► Nồng Độ: 12,5%