7Colores Limited Edition Cabernet Sauvignon

1.550.000 

► Vùng đất trồng: Maipo Valley

► Hãng sản xuất: Empresas Lourdes S.A

► Loại Vang: Rượu Vang Đỏ

► Giống nho: Cabernet Sauvignon

► Nồng Độ: 14,5%